Situacija Lietuvoje

Lietuvos Respublikos įstatymai nedraudžia gimdyti namuose; tai susiję su žmogaus galimybe apsispręsti bei jo teise į privatumą. Nepaisant to, teisės gimdyti namie realizavimas lieka už įstatymo ribų, todėl ne gimdymo stacionare gimdančioms šeimoms negali būti suteikta kvalifikuota medikų pagalba, faktiškai pagalbą jiems namuose teikiantys gydytojai ir akušeriai priversti pažeisti esamą teisinį reguliavimą. O ir pati gimdymo ne gimdymo stacionare tema visuomenėje yra mistifikuojama ir radikalizuojama, dažnai nevertai jai suteikiant neigiamą atspalvį, nors užsienio šalių praktika ir esami moksliniai tyrimai rodo, kad gimdyti tiek gimdymo stacionare, tiek ir ne jame yra vienodai saugu, jei nėra nėštumo komplikacijų, šeimos yra planuotai pasirengusios gimdymui ir gauna reikiamą profesionalų pagalbą.