2012 02 21

Dėl kratos iniciatyvos GIMIMAS LT atstovės namuose

Iniciatyvai „Gimimas LT” kelia susirūpinimą, kad po viešų pasisakymų dėl gimdymo ne ligoninėje  reglamentavimo buvo atlikta krata vienos iš aktyviausių iniciatyvos atstovių Vitalijos Pilipauskaitės-Butkienės namuose.

Tikimės, kad teisėsaugos pareigūnai tokių drastiškų priemonių – krata prasidėjo vasario 19 d., antradienį, septintą ryto ir truko penkias valandas, ją buvo priversti stebėti mažamečiai vaikai, neleidžiama skambinti ar atsiliepti į telefono skambučius – ėmėsi turėdami svarių priežasčių ir turėdami realų pagrindą įtarti neteisėtus veiksmus. Pasitikime savo šalies teisėsauga ir viliamės, kad visi įtarimai bus ištirti per įmanomai trumpiausią laiką, o visuomenei bus pateiktas aiškus atsakymas, ką neteisėto galėjo padaryti dviejų vaikų mama Vitalija Pilipauskaitė-Butkienė.

Manome, kad teisėsauga turi dirbti savo darbą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos  įstatymais. Pilietinė iniciatyva „Gimimas LT” jau ne kartą išsakė poziciją, jog nesiekia daryti įtakos atliekamiems tyrimams. Tačiau šiuo atveju kyla nerimas, ar neprasilenkiama su pamatiniais demokratinės teisinės valstybės principais, kai įtariamuoju tampa žmogus, kurio pasisakymų viešumoje pagrindinis tikslas buvo kelti su Lietuvos motinos ir vaiko sveikatos sistema susijusias problemas, informuoti, jog daug kur pasaulyje gimdymai ne stacionare padedant medikams yra teisėta ir aiškiai reglamentuota sveikatos sistemos dalis. Jeigu tyrimas dėl Vitalijos Pilipauskaitės-Butkienės užsitęstų, būtų sunku atsikratyti abejonių, kad šie pareigūnų veiksmai skirti ne teisės pažeidimams išsiaiškinti, o greičiau aktyviai Lietuvos šeimų iniciatyvos „Gimimas LT” veiklai nuslopinti.

Daug klausimų kelia aplinkybė, kad krata buvo atlikta po šių metų sausio mėnesį suaktyvėjusių visuomenės diskusijų dėl gimdymo namuose. Jas paskatino tai, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas pradėjo nagrinėti Lietuvos piliečių skundą dėl neužtikrinamų su gimdymu susijusių žmogaus teisių. Pati iniciatyvos „Gimimas LT” veikla prasidėjo 2012 m. pavasarį, kai kelios šeimų organizacijos kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją prašydamos sukurti darbo grupę gimdymo ne ligoninėje klausimui reglamentuoti.

Vis daugiau Lietuvos žmonių suvokia, kad mes patys ir esame valstybė. Su naujų piliečių gimimu susiję klausimai – tik dalis to, ką kiekvienas kas dieną veikiame mūsų šalies vardan. Esame laisvi laisvos šalies piliečiai, kurie drįsta reikšti savo nuomonę ir atstovauti savo interesams. Todėl dar kartą, nepaisydami didėjančio spaudimo, raginame pradėti profesionalią diskusiją dėl gimdymo ne ligoninėje teisinio reglamentavimo ir sudaryti sąlygas Lietuvos šeimoms pasirinkti daugiau saugių gimdymo alternatyvų, vadovaujantis gerąja pasaulio praktika ir argumentuotais moksliniais tyrimais.