Pastaruoju metu viešojoje erdvėje vyksta aktyvios diskusijos gimdymo ne ligoninėje klausimais, kyla spontaninės pilietinės akcijos, todėl norime dar kartą atkreipti dėmesį į iniciatyvos „Gimimas LT“ tikslus ir veiklos principus.

Iniciatyva „Gimimas LT“ – tai su gimdymu susijusių žmogaus pasirinkimų gynimo iniciatyva, besirūpinanti, kad Lietuvos teisinė, medicininė, socialinė aplinka būtų palankesnės kūdikiui, mamai, šeimai.

Iniciatyvos „Gimimas LT“ pagrindinis siekis – teisinis gimdymo ne ligoninėje reglamentavimas.

Iniciatyva siekia, kad:

  • būtų sudarytos sąlygos šeimoms pasirinkti, kur, kaip ir su kuo jos nori gimdyti: namuose ar natūralaus gimdymo centruose, su medikais akušeriais ginekologais ar tik su akušeriais, kurie laikosi pagarbos motinai ir neprievartos ateinančiam žmogui principų;
  • medikams būtų užtikrinta teisė oriai ir saugiai teikti pagalbą gimdantiesiems ne ligoninėje;
  • vyktų dialogas tarp valstybės institucijų, specialistų ir visuomenės ieškant su motinos ir vaiko sveikata susijusių sprendimų: gerinant gimdančiųjų ir gimstančiųjų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, remiantis moksliniais tyrimais, geriausia praktika, tarptautinių organizacijų rekomendacijomis, pasaulinėmis iniciatyvomis;
  • šeimoms ir visuomenei būtų prieinama naujausia, moksliniais įrodymais pagrįsta informacija apie gimdymą ir gimimą, tokiu būdu įgalinant moteris ir šeimas informuotai pasirinkti geriausią sprendimą.

Iniciatyva „Gimimas LT“ laikosi šių principų:

  • atvirumas (esame atviri argumentuotai diskusijai, pasirengę išklausyti ir gerbti įvairias nuomones, dalytis turima informacija);
  • skaidrumas (siekiame veikti kuo skaidriau, dalytis visa informacija apie mums rūpimus klausimus ir Iniciatyvos veiklą);
  • bendradarbiavimas (esame pasiruošę bendradarbiauti su medikais, teisininkais, politikais, visuomene, siekiame konstruktyvaus proceso);
  • nepriklausomybė (mes nesame susiję su jokia politine, verslo, visuomenine jėga ar įtaka, neatstovaujame jokiems kitiems, tik čia įvardintiems interesams).

Iniciatyva nekelia jokių kitų tikslų ir neturi kitų interesų. Iniciatyva taip pat neatstovauja visiems gimdymui ne ligoninėje pritariantiems žmonėms ar visuomenės grupėms. Taip pat pabrėžiame, kad nepriklausome ir nepriklausysime nė vienai partijai ar judėjimui – mūsų tikslas tik gimdymų ne ligoninėje teisinis reglamentavimas.