Seimo nario L. Kazlavicko pranešimas: „Seimo valdyba raginama imtis politinių sprendimų dėl gimdymo namuose reglamentavimo“

2013 m. kovo 4 d.

Skaitykite: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=618&p_d=133079&p_k=1