Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto 2013 m. spalio 4 d. išvadose Lietuvai dėl Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo teigiama:
 “39. <…> Komitetas taip pat išreiškia susirūpinimą, kad moterys, pasirenkančios
gimdyti namuose, negauna būtinosios pagalbos bei priežiūros gimdymo metu
ir iškart po jo.

40. Komitetas atkreipia Šalies narės dėmesį į Bendrąsias pastabas Nr.15
(2013) dėl vaiko teisės gauti aukščiausio įmanomo lygio sveikatos apsaugą
ir rekomenduoja Šaliai narei padidinti biudžeto lėšas, skirtas motinos ir
vaiko sveikatos programoms. Komitetas taip pat rekomenduoja Šaliai narei
užtikrinti tinkamą pagalbą moterims, norinčioms gimdyti namuose: būtinąją
akušerinę priežiūrą, profesionalią priežiūrą gimdymo metu bei iškart po
jo.”

Visą originalų tekstą rasite čia.