2016 spalio 21 d. 10–11.30 val.
BNS naujienų tarnyba, Saltoniškių g. 9, Vilnius

Iniciatyva „Gimimas LT“ spalio 21 d., penktadienį, kviečia į spaudos konferenciją, skirtą su vaiko gimimu susijusioms žmogaus teisėms ir situacijai Lietuvoje bei kaimyninėse šalyse pristatyti. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas planuoto gimdymo ne ligoninėje ir legalios akušerinės pagalbos teikimo tokiame gimdyme klausimui. Konferencijoje dalyvaus:

  • Elvyra Jansonė, akušerė, dirbanti natūralaus gimdymo centre (Latvija),
  • Linda Rozenbaha, žurnalistė, knygos apie gimdymą autorė (Latvija),
  • Ieva Girdvainienė, akušerė, sveikatos politikos mokslų magistrantė (Lietuva),
  • Ramūnas Dilba, keturių vaikų tėvas, namuose gimdžiusių šeimų atstovas (Lietuva),
  • Vitalija Pilipauskaitė-Butkienė, iniciatyvos „Gimimas LT“ atstovė (Lietuva),

Renginį moderuos žurnalistė Gabija Vitkevičiūtė.

Spalio 19–24 d. Strasbūre, Prancūzijoje, vyksta tarptautinė konferencija „Gimimas yra žmogaus teisių objektas“ (Birth is a Human Rights Issue). Renginį organizuoja ilgametis profesinis akušerijos leidinys „Akušerija šiandien“ (Midwifery Today) ir tarptautinė organizacija „Žmogaus teisės vaiko gimimo srityje“ (Human Rights in Childbirth). Pasak vienos iš rengėjų akušerės Jan Tritten, specialistai ir gimdančios moterys gimstant vaikui turi jaustis saugūs. Siekiant įtvirtinti saugaus ir oraus gimimo praktiką pasaulyje, konferencijoje diskutuojama apie realią situaciją nėščiųjų bei gimdyvių priežiūros srityje ir galimas pokyčių strategijas.

Spalio 19 d. šioje tarptautinėje konferencijoje buvo pristatytas pranešimas, skirtas su gimimu susijusioms žmogaus teisėms Lietuvoje. Pranešimą rengė Lietuvos nevyriausybinių organizacijų atstovai, teisininkai ir akušeriai. Svarbiausios pranešimo temos: informuotas paciento sutikimas Lietuvos sveikatos įstaigose, akušerio kaip savarankiškos profesijos atstovo veikla ir planuoto gimdymo namuose (ne)reglamentavimas mūsų šalyje.

Žurnalistai kviečiami gyvai susipažinti su esminėmis Strasbūre skaityto pranešimo mintimis, sužinoti, kaip kaimyninėje Latvijoje teikiamos akušerinės paslaugos tiek planuotai namuose gimdantiems tėvams, tiek natūralių gimdymo centrų (Lietuvoje tokie centrai neegzistuoja) klientams, iš tėvų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų sužinoti, kas yra nuveikta šioje srityje Lietuvoje, kokie yra tėvų poreikiai ir artimiausi planai.

Konferenciją rengia iniciatyva „Gimimas LT“.

Daugiau informacijos: Vitalija Pilipauskaitė-Butkienė, tel. 8 688 30494, Elena Kosaitė-Čypienė, tel. 8 614 84294

 

www.gimimas.lt
www.midwiferytoday.com/conferences/Strasbourg2016/
www.humanrightsinchildbirth.com