Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 117 patvirtinta Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarka, gimdymai Lietuvoje gali būti priimami tik antrinio A ir B bei tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigos stacionare (toliau – gimdymo stacionaras).

Gimdymus Lietuvoje gali priimti tik gydytojas akušeris ginekologas arba akušeris.

Gydytojo akušerio ginekologo kompetenciją apibrėžia Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-170 patvirtinta Lietuvos medicinos norma MN 64:2008 “Gydytojas akušeris ginekologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Toliau – MN 64:2008). Akušerio kompetenciją apibrėžia Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-245 patvirtinta Lietuvos medicinos norma MN 40:2006 „Akušeris. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Toliau MN 40:2006).

Verstis gydytojo akušerio ginekologo ar akušerio praktika galima tik turint galiojančią gydytojo akušerio ginekologo ar atitinkamai akušerijos praktikos licenciją.

Gydytojas akušeris ginekologas gali verstis gydytojo akušerio ginekologo praktika asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją akušerijos ir ginekologijos paslaugoms teikti (MN 64:2008 7 punktas). Analogiškai apibrėžiamos ir akušerio kompetencijos ribos – akušeris praktikuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose galiojančią licenciją teikti akušerijos paslaugas (MN 40:2006 8 punktas).

Paminėtina, kad tam tikras akušerijos paslaugas akušeris gali teikti ir „pacienčių namuose, šeimose, bendruomenėse“, t. y. ne gimdymo stacionare.

Akušeris ne gimdymo stacionare negali atlikti šių akušerinių procedūrų ir manipuliacijų:

  • amniotomiją (vaisiaus vandenų pūslės įplėšimą);

  • asistuoti gydytojui, atliekančiam akušerines operacijas;

  • paimti ėminius laboratoriniam tyrimui (kraują iš venos, išskyras ir (ar) nuograndas iš lytinių organų);

  • įkirpti tarpvietę;

  • priimti normalų gimdymą;

  • instrumentais apžiūrėti gimdymo takus;

  • susiūti plyšimus: tarpvietės (I0 ir II0), makšties gleivinės, gimdos kaklelio (I0);

(MN 40:2006 10 punktas)

 

Paminėtina, kad pagal minėtas medicinos normas tiek akušeris, tiek gydytojas akušeris ginekologas dirba ir savarankiškai ir bendradarbiaudamas su kitais sveikatos priežiūros specialistais.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Lietuvoje, skirtingai nei kitose pasaulio valstybėse, esamu teisiniu reguliavimu, gimdyvei pasirinkus gimdyti ne gimdymo stacionare, neužtikrinamas medicinos paslaugų (šiuo atveju akušerijos) prieinamumas. Pažymėtina ir tai, kad tokiu būdu apribojama ne tik moters (šeimos) galimybė pasirinkti, kur gimdyti, o pasirinkus gimdyti ne gimdymo stacionare, galimybė pasinaudoti teisėta kvalifikuota medicinos pagalba, bet ir akušerio ar gydytojo akušerio ginekologo teisė savarankiškai (autonomiškai) teikti savo paslaugas už gimdymo stacionaro ribų.