Aktyviai iniciatyvos veiklai reikalingos lėšos, kurios būtų naudojamos:

– viešinimo priemonių išlaidoms padengti;

– konferencijoms, diskusijoms ir kitiems renginiams bei akcijoms, susijusiems su gimčiai palankesnės aplinkos Lietuvoje kūrimu rengti;

– metodinei ir šviečiamąjai medžiagai (knygoms, filmams ir kt.) įsigyti.

Norėdami prisidėti, perveskite į a. s. LT397044060007840294, SEB Vilniaus bankas, VšĮ Prieraišiosios tėvystės centras, į. k. 302538698. Paskirties laukelyje įrašykite „Parama gimties teisių gynimo iniciatyvai „Gimimas LT“.

Iniciatyvą „Gimimas LT“ juridiniais klausimais kuruoja VšĮ Prieraišiosios tėvystės centras – savarankiška ir nepriklausoma ne pelno organizacija, įsteigta šeimų iniciatyva tam, kad sudarytų sąlygas palankesnei, atsakingesnei, į natūralumą ir sveikatą orientuotai tėvystei plėtoti. Įstaiga laikosi skaidraus verslo principų ir pažada visą paramą naudoti tik pagal paskirtį bei teikti ataskaitas apie jos panaudojimą.