Šalys, kuriose galioja gimdymą ne stacionare reglamentuojantys teisės aktai

 

Šalys, kuriose gimdymas ne stacionare teisiškai nereglamentuotas

 

Šalys, apie kurias kol kas neturime tikslių duomenų