Moksliniai tyrimai rodo, kad naujagimio mirties rizika gimdant namuose yra 2 – 3 kartus didesnė

Užsienyje atlikta nemažai mokslinių tyrimų, lyginančių gimdymų ligoninėje ir už jos ribų statistiką, nuorodas į daugelio jų apžvalgas galima rasti mūsų svetainės skiltyje „Tyrimai“. Daugumos šių tyrimų rezultatai rodo, kad nėra statistiškai reikšmingo naujagimių mirtingumo skirtumo gimdant ligoninėje ir planuotai gimdant už ligoninės ribų, tačiau vienas iš šių tyrimų (Maternal and newborn outcomes in planned home birth vs planned hospital births: a meta-analysis. Wax JR et al.) išvadose skelbia, kad „mažiau medicininių intervencijų planuoto naminio gimdymo metu patrigubina neonatalinį mirtingumą“. Panašu, kad kalbant apie didesnį naujagimių mirtingumą gimdant namuose dažniausiai turimas omenyje būtent šis tyrimas.

Šis tyrimas ne kartą buvo kritikuojamas kaip politiškai motyvuotas ir turintis rimtų metodologinių trūkumų. Jį publikavęs JAV akušerijos ir ginekologijos žurnalas vėliau publikavo kolegų mokslininkų parašytą griežtą kritiką, tarp kritikų yra net ir į tyrimą įtrauktų studijų bendraautorių. Tyrime analizuojami duomenys iš daugelio studijų, atliktų įvairiais laikotarpiais įvairiose šalyse ir vadovaujantis skirtingomis metodologijomis. Kai kurios tyrime panaudotos studijos yra gana senos, duomenys jose surinkti vadovaujantis skirtingais kriterijais, tad yra nemaža tikimybė, kad daugelis tyrime minimų naujagimių mirčių įvyko situacijose, kurios negali būti nuosekliai apibrėžiamos kaip planuotas gimdymas namuose. Ypač daug klausimų kelia didelį lyginamąjį svorį tyrime turinti ir ypač prieštaringų vertinimų susilaukusi Vašingtono valstijoje JAV atlikta studija „Outcomes of Planned Home Birth In Washington State: 1989 – 1996” (Pang, J. et al), kurioje nėra aiškiai apibrėžiama „planuoto gimdymo namuose“ sąvoka ir naudojami kelių dešimtmečių senumo duomenys, dažnai surinkti iš atokių, sunkiai prieinamų vietovių, neretai aptarnaujamų menkai kvalifikuoto personalo. Tuo tarpu visiškai ignoruojami didžiulės apimties (daugiau nei pusė milijono gimdyvių) Olandijoje atlikto 2009 m. paskelbto tyrimo (A. de Jonge et al) duomenys. JAV mokslininkė Amy Romano atkreipia mūsų dėmesį, kad pastarasis tyrimas nerado statistiškai reikšmingo neonatalinio mirtingumo skirtumo gimdant ligoninėje ir namie išnagrinėjus daugiau nei 300 tūkst. naminio gimdymo atvejų, kai Wax JR et al studijoje nagrinėjama tik kiek mažiau nei 10 tūkst. atvejų. Jungtinės Karalystės Karališkojo akušerių koledžo generalinė sekretorė Cathy Warwick pareiškė, kad „Tokių nekorektiškų tyrimų publikavimas (…) naudojamas patologizuoti ir demonizuoti normalų gimimo procesą“.

Detalią šio tyrimo kritiką paskelbė ir JAV akušerių žurnalas „Midwifery today“. Šio tyrimo duomenimis nusprendė nesivadovauti ir Karališkasis akušerių ir ginekologų koledžas Didžiojoje Britanijoje, paskelbęs savo komentarą.

Taigi kalbant apie naujagimių mirtingumo riziką gimdant ligoninėje ir už jos ribų verta vadovautis patikimesniais tyrimais, nesusilaukusiais tiek prieštaringų vertinimų mokslininkų bendruomenėje, pavyzdžiui, jau minėtu didžiulės apimties A. de Jonge tyrimu ar visai neseniai pasirodžiusiu išsamiu Didžiojoje Britanijoje atliktu tyrimu. Pastarojo tyrimo duomenimis, gimdant pirmąjį vaiką namie perinatalinis mirtingumas yra šiek tiek didesnis nei ligoninėje (0,93% gimdant namuose prieš 0,53% gimdant ligoninėje), gimdant antrąjį ir paskesnius statistiškai reikšmingo skirtumo nėra. Šio tyrimo rezultatai leidžia Didžiosios Britanijos Nacionalinei sveikatos tarnybai (NHS) pateikti gimdymą namuose kaip vieną iš įprastų alternatyvų.  Manome, kad gimdyvės, planuojančios pirmą vaiką gimdyti namuose, turėtų žinoti apie šiek tiek didesnę riziką ir atitinkamai įvertinti savo galimybes susilaukti išorinės pagalbos.

Šiame tekste pateikiamos nuorodos veda į naudojamų tyrimų ar citatų šaltinius. Taip pat kviečiame susipažinti su išsamesne mūsų parengta mokslinių tyrimų apžvalga.

Gimdyti namuose nesaugu mamai ir vaikui

Tyrimai užsienio šalyse rodo, kad, esant mažos komplikacijų rizikos nėštumui, gimdyti namuose taip pat saugu, kaip ir ligoninėje.

Gimdyvė gali mirtinai nukraujuoti

Tiesa yra tai, kad po bet kurio gimdymo moteris kraujuoja – ir ligoninėje, ir namuose. Pavojingas yra gausus kraujavimas. Gimdyvei padedantys medikai žino ir moka tokį kraujavimą atskirti laiku, stabilizuoti moters sveikatos būklę ir tinkamai jai pagelbėti, todėl labai svarbu, kad planuotai namuose gimdančioms šeimoms būtų sudarytos sąlygos gauti kvalifikuotą akušerinę priežiūrą.

Dažniausiai pirma priemonė gausiam kraujavimui stabdyti – sintetinis hormonas oksitocinas. Aukšeriai ir akušeriai ginekologai sėkmingai šią medžiagą naudoja tiek gimdymo ligoninėje, tiek gimdymo namuose atveju, ir tam nereikalinga jokia speciali įranga.

Natūralus kraujavimą stabdantis oksitocinas moters kūne itin intensyviai išsiskiria žindymo metu, todėl užtikrintas greitas motinos ir vaiko kontaktas, vaikelio pridėjimas prie krūties mažina nukraujavimo riziką. Praktika rodo, kad toks kontaktas sėkimingiausiai mezgamas gimdant namuose arba naujagimiui palankios ligoninės statusą turinčioje įstaigoje.

Tyrimai rodo, kad planuotai gimdyti namuose yra taip pat saugu, kaip ir ligoninėje, jei gimdyme dalyvauja akušeris ar akušeris ginekologas, o pavojingo kraujavimo rizika, gimdant namuose, netgi mažesnė. JAV akušerės I. M. Gaskin duomenimis, ligoninėje ši rizika kyla 8–9% gimdyvių, kai gimdant natūralaus gimdymo centre ar namuose su akušere tesiekia 2%.

Vaikas numirs, jei bus apsivijusi virkštelė

Tiesa yra ta, kad planuotame gimdyme namuose dalyvauja akušerė, t. y. medicinos profesionalas, žinantis, kaip reikia elgtis tokiu ar kitais komplikacijų atvejais, ir turintis praktikos, kaip tai daryti.

Užsienyje, jei ir gimdo namuose, tai greitoji stovi po langais

Tiesa yra tai, kad šalyse, kuriose gimdymas namuose reglamentuotas teisės aktais, greitoji prie gimdančios šeimos namų nestovi. Paprastai čia gimdymą namuose priima viena ar dvi kvalifikuotos, licencijuotos akušerės, kurios su savimi turi (paprastai teisės aktuose numatytus) pirmosios pagalbos teikimo instrumentus ir medikamentus.

Skirtingos šalys turi skirtingus reikalavimus, kokiu atstumu nuo šeimos namų turi būti sveikatos priežiūros įstaiga arba per kokį laiką gimdyvė turi būti pervežama į ligoninę komplikacijų atveju. Pavyzdžiui, Latvijoje šis reikalavimas yra pervežti gimdyvę į ligoninę per 30 min., Olandijoje – gimdyti namuose negalima, jei 30 km spinduliu nėra ligoninės, kurioje būtų teikiamos akušerinės paslaugos.

Susikomplikavus situacijai, nesuspėja nuvažiuoti į ligoninę

Tiesa yra tai, kad tose šalyse, kur gimdymas ne stacionare reglamentuotas teisiškai, planuotai gimdanti namuose šeima kartu su gimdymą priimti besiruošiančia akušere pagal teisės aktų reikalavimus įvertina namų aplinkos saugumą. Tai reiškia, kad gimdymo vieta turi atitikti tam tikrus reikalavimus – pavyzdžiui, būti per tam tikrą atstumą (kilometrais ar kelionės laiku) nuo artimiausio gimdymo stacionaro.

Jei akušerė atvyksta iš sveikatos priežiūros įstaigos, būna numatytos optimalios sąlygos, kaip, esant komplikacijoms, priimti gimdyvę ir naujagimį. Jei veikia privačiai praktikuojanti akušerė, ji paprastai turi sutartį su numatytu gimdymo stacionaru ir, reikalui esant, iš anksto įspėja medikus, kokios pagalbos reikia, kokia motinos ir vaiko sveikatos būklė, kad būtų reaguojama maksimaliai greitai.

Tyrimai rodo, kad komplikacijos, nepriklausomai nuo planuoto gimdymo vietos (namai, stacionaras, gimdymo centras), jei yra suteikiama kvalifikuota pagalba, yra vienodai retos. Kai kurių komplikacijų rizika gimdant namuose su akušere yra netgi mažesnė nei gimdant ligoninėje.

Gimdymas namuose reiškia natūralią atranką

Tiesa yra tai, kad natūralioji atranka vyksta visoje žemėje ir tarp visų žmonių, nepaisant aplinkybių, kuriomis jie gyvena.

Jei omenyje turima, kad namuose gimdantieji elgiasi neatsakingai ir taip kelia didesnę riziką savo ir vaikų sveikatai – tai yra mitas. Atlikti tyrimai rodo, kad jei šeima planuoja gimdyti namuose, jei nėščiosios sveikatą stebintis gydytojas nemato didelės komplikacijų rizikos, gimdyti namuose ir ligoninėje yra vienodai saugu.

Namuose gimdo tik visokie menininkai ir garsenybės

Namuose, kaip ir ligoninėje, gimdo įvairiausios šeimos, atstovaujančios skirtingoms profesijoms, skirtingiems socialiniams sluoksniams, amžiaus grupėms. Tiesa yra tai, kad menininkai, visuomenėje žinomos šeimos, nestandartinio elgesio žmonės labiau traukia žiniasklaidos dėmesį – apie juos parašomi straipsniai, jie kviečiami į televizijos laidas ir pan. Didesnis jų viešumas sudaro sąlygas kurtis stereotipams apie gimdančiuosius namuose.

Gimdantiems namuose svarbiausia muzika, žvakių šviesa, smilkalai…

Tiesa ta, kad žvakės, muzika ar kiti namų jaukumą primenančią aplinką kuriantys elementai dabar galimi ir daugumoje ligoninių – šeimai pageidaujant, gimdymo palatoje padaroma prieblanda, įjungiama muzika, leidžiama atsivežti savo daiktų: pagalvėlių, drabužių ir pan.

Tačiau šeimos namie gimdyti renkasi dėl įvairių priežasčių, ir viena iš pagrindinių – kai kurios gimdyvės namų aplinkoje tiesiog jaučiasi saugiau, patiria mažiau streso, gėdos ar drovumo jausmo. Žvakės ar muzika tokio saugumo nesuteikia – tai tik dizaino elementai. Esmė yra namų erdvės privatumas: galimybė į ją pakviesti tik tuos žmones, kurių norisi; naudotis tik savo daiktais ir drabužiais; geriau atsipalaiduoti; intymiam gimties veiksmui pasirinkti sau įprastą intymią aplinką, pvz., vonią ar miegamąjį.

Namie nešvaru, didesnė infekcijų grėsmė

Šiuolaikiniai privatūs žmonių būstai dažniausiai yra tokie pat švarūs kaip ir ligoninės aplinka (nelyginant su, pvz., sterilia operacine) ir juose infekcijų rizika nėra didesnė. Kai kuriais atvejais galbūt netgi mažesnė, nes gimdant namuose su gimdyve ir naujagimiu kontaktuoja mažiau žmonių, galinčių pernešti infekciją, nei sveikatos priežiūros įstaigoje (pvz., palatose guli po kelias moteris, jas lanko daug šeimos narių).

Kai šeima namuose gimdo planuotai, jos namuose paprastai gimdymą priimsianti akušerė būna apsilankiusi iš anksto ir įvertinusi namų sąlygas. Jei jos neatitinka elementarių reikalavimų, akušerė gali atsisakyti priimti gimdymą namuose ir nukreipti šeimą į sveikatos priežiūros įstaigą.

Tyrimai rodo, kad planuotai gimdyti namuose, gimdymo centre ar ligoninėje yra vienodai saugu.

Gimdyti namuose gali visos

Gimdyti namuose gali dauguma sveikų, mažos komplikacijų rizikos nėščių moterų, tačiau tikrai ne visos.

Ar moteris gali gimdyti namuose ar kitur ne gimdymo stacionare, 37 nėštumo savaitę nustato nėštumo eigą prižiūrintis gydytojas akušeris ginekologas (kai kuriose šalyse – nėštumo eigą prižiūrintis akušeris).

Gimdyti ne stacionare nerekomenduojama esant tam tikroms sveikatos būklėms: diagnozuota placentos pirmeiga (placenta praevia) arba placenta yra žemai, dengia gimdos kaklelį. Taip pat namuose negalima gimdyti, jei kūdikis gimdoje įsitaisęs skersai. Esant visoms šioms būklėms reikalinga cezario operacija.

Moterims taip pat rekomenduojama gimdyti ligoninėje, jei jos turi rimtų sveikatos problemų arba jei manoma, jog gimusiam kūdikiui nedelsiant gali reikėti medicininės pagalbos, pvz., jei vyksta priešlaikinis gimdymas.

Skirtingų šalių skirtingi specialistai gali atkreipti dėmesį ir vertinti šiek tiek skirtingus veiksnius ar priežastis, dėl kurių moteriai nerekomenduojama gimdyti namuose.

Gimdyti namuose nerekomenduojama, jei moteris (šeima) namuose nesijaus saugiai, ramiai ir patogiai.