1. Teisė. Belgijoje moteris gali pasirinkti , kur jai gimdyti : gimdymo stacionare,gimdymo namuose ar namuose, t. y. ne sveikatos priežiūros įstaigoje. Planuoto gimdymonamuose atveju gimdyvė gauna profesionalią akušerio priežiūrą ir gimdymo metu , ir pogimdyminiu laikotarpiu . Akušerių profesinė veikla yra reglamentuojama Akušerio profesijos praktinei veiklai apibrėžti skirtu įstatymu (Loi belge relative à l’exercice de la profession de sage-femme, 1991); Sveikatos priežiūros sistemos profesijas reglamentuojančiu karaliaus įstatymu (L’Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de Santé) ir Nacionalinės akušerių tarybos „Profesiniu akušerių profiliu Belgijoje“ (2006).
  2. Statistika. Belgijos federalinio sveikatos priežiūros ekspertizės centro 2010 m. duomenimis, namuose gimdo apie 1 proc. gimdyvių.
  3. Tyrimai.
  4. Akušerio praktika. Planuotai gimdant namuose paprastai dalyvauja dvi akušerės. Gimdyvė turi priklausyti mažos komplikacijų rizikos grupei (vienas vaikas įsčiose; vaisius tinkamoje padėtyje (galva žemyn); moteris neturi kokių nors anksčiau buvusių ginekologinių, akušerinių, asmeninių ar šeimyninių problemų ar ligų, kurie galėtų komplikuoti gimdymą; vaisius turi būti išnešiotas (38–42 sav.)). Akušerė, kuri pasirinkta priimti planuotą gimdymą namuose, stebi nėštumo eigą, bendradarbiaudama su akušeriu ginekologu. Maždaug 36 nėštumo savaitę akušerė apsilanko gimdyvės namuose, o gimdymo dieną atkeliauja tuo metu, kai ją išsikviečia tėvai. Iš karto po gimdymo akušerė pasirūpina kūdikio ir mamos poreikiais, o nuo kitos dienos po gimdymo kasdien ateina aplankyti gimdyvės ir kūdikio (maždaug 1 val.)
  5. Apmokėjimas. Planuotas gimdymas namuose ir 12 konsultacijų po gimdymo yra apmokamos valstybės.
  6. Kita. Pirmą gyvenimo savaitę kūdikis privalo būti apžiūrėtas gydytojo.
  7. Nuorodos.
    www.alternatives.be/fiches/accouchement–a–domicile.htm
    www.hrzkmo.fgov.be/Portals/hrzkmo/fr/Legislation/Prof%20intellectuelles/Medecin . pdf