1. Teisė. Estijos Parlamento Socialinių reikalų komisijos nuomone, gimdymų namuose klausimu šalyje šiuo metu egzistuoja teisinis vakuumas ir šią sritį reikėtų teisiškai reglamentuoti . Remiamasi faktu, kad šeimos renkasi planuotai gimdyti namuose, ir nėra priežasčių tai drausti. Problema, kad trūksta aiškaus reglamentavimo, kokie yra ribojimai gimdant namuose, kokios yra būtinosios sąlygos, kaip užtikrinama pagalba gimdyvei, kokios yra šalių pareigos ir teisės. Komisijos sprendimu sudaryta darbo grupė , kuri kartu su Estijos Akušerių sąjunga , Akušerių ginekologų sąjunga ir Socialinių reikalų ministerija rengia planuoto gimdymo namuose reglamento projektą . 2011 m. sausio 17 d. Estijos Parlamento Socialinių reikalų komisija parėmė gimdymų namuose įteisinimą.
  2. Statistika. Statistika, kurią skelbia Estijos dulų (dulos, angl. doula, – gimdyvės padėjėjos; tai dažniausiai savanorės moterys, ne medikės, visokeriopai padedančios gimdyvei gimdymo ir pogimdyminiu metu, išskyrus akušerinę pagalbą, pvz., masažais, maisto ruošimu ir kt.) sąjunga (fiksuoja nuo 2001 m.), rodo, kad nuo 2009 m. planuotų gimdymų namuose mažėja. 2009 m. jų buvo 82, 2010 m. – 72, 2011 m. gruodžio duomenimis – 59. 2011 m. iš 59 gimdymų: 28 gimdymai vyko dalyvaujant akušerei; 9 gimdymai dalyvaujant dulai; 9 gimdymai be išorinės pagalbos, t. y. dalyvaujant tik šeimos nariams; 8 pirmieji gimdymai; 4 gimdymai, kurių metu kreiptasi į ligoninę; 1 atvejis, kai gimė dvynukai.
  3. Tyrimai.
  4. Akušerio praktika. Estijos Respublikos Sveikatos priežiūros įstatymas numato, kad akušerinė pagalba yra „ambulatorinė arba stacionarinė sveikatos priežiūros paslauga, kurią akušeris teikia kartu su gydytoju arba savarankiškai“. Pagal šio įstatymo 262 paragrafą, savarankiškai akušerinę pagalbą gali teikti atitinkamą veiklos leidimą turintis verslo subjektas, įstaiga arba individualią veiklą įregistravęs fizinis asmuo ir savarankiškai teikiama akušerinė pagalba gali būti teikiama tik ambulatoriškai.
  5. Apmokėjimas.
  6. Kita.
  7. Nuorodos.
    Estijos akušerių sąjunga www.ammaemand.org.ee
    Estijos dulų (gimdyvių padėjėjų) sąjunga www.synnitoetus.ee