1. Teisė. Mažos rizikos gimdyvės gali rinktis gimdymo vietą : namai; natūralaus gimdymo centras; sveikatos priežiūros įstaigos ne stacionaro skyrius (su gydytojo arba akušerio vadovaujama komnda). Akušeris turi teisę prižiūrėti nėštumo eigą. Namie gimdymą gali priimti iš sveikatos priežiūros įstaigos atvykęs akušeris (teisiškai reglamentuota nuo 1977 m.) arba nepriklausomas akušeris. Išsilavinimą ne Jungtinėje Karalystėje įgiję akušeriai gali būti registruojami praktikuojančiaus šioje šalyje, jei atitinka visus keliamus reikalavimus. Mažos komplikacijų rizikos planuoti gimdymai namuose yra palaikomi nacionaliniu lygmeniu.
 2. Statistika. Namuose planuotai gimdo apie 2,5% moterų (pvz., 2008 m. 2,7%, 2010 m. 2,39%). Namuose gimsta apie 2% kūdikių, t. y. 1 iš 50.
 3. Tyrimai. 2011 m. paskelbta studija, lyginant planuotą gimdymo vietą tarp mažos rizikos moterų Anglijoje. Apžvelgti 64 538 mažos rizikos moterų gimdymai 4 tipų gimdymo vietose, įskaitant planuotą gimdymą namuose su akušere. Vertinti tokie faktoriai kaip perinatalinis mirtingumas, naujagimių sergamumas ir kt. Padaryta išvada, kad moterys su maža komplikacijų rizika gali saugiai rinktis gimdyti namuose , be to , planuotai gimdant namuose , stebima mažiau intervencijų . (Žr. Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study. British Medicine Journal 2011)
 4. Akušerio praktika. Visi akušeriai yra registruotos NMC (Slaugos ir akušerijos tarybos, Nursing and Midwifering Council) bazėje ir joms taikomi tokie patys reikalavimai. Jos privalo laikytis NMC nustatytų „Akušerių principų ir standartų“ ir „Profesinio elgesio kodo“. Gavus skundą dėl netinkamų akušerio paslaugų, NMC Elgesio ir kompetencijų komisija turi teisę peržiūrėti specialistės darbą, stabdyti ar riboti jos teisę priimti gimdymą.
 5. Apmokėjimas.
 6. Kita. Pasitaiko atvejų, kai, prasidėjus gimdymui, ligoninės atsisako atsiųsti akušerę, nes jos būna užimtos vietoje. Manoma, jei tokių ribojimų ar baimių dėl jų nebūtų, namuose planuotai gimdytų 8–10%.
 7. Nuorodos.
  Slaugos ir akušerijos taryba, jos dokumentai www.nmc-uk.org
  Slaugos ir akušerijos tarybos aplinkraštis, apibrėžiantis esamą akušerių praktikos reglamentavimo sistemą http://www.homebirth.org.uk/nmc.pdf
  2007 m. Karališkosios akušerijos ir ginekologijos kolegijos pareiškimas, kuriame išsakytas palankus požiūris į planuotus gimdymus namuose http://www.rcog.org.uk
  Teisės aktas, nustatęs pareigą sveikatos priežiūros įstaigoms teikti paslaugas gimdymų namuose atveju http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/49/section/3
  Teisės aktas, nustatantis Slaugos ir akušerijos tarybos funkcijas http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/253/introduction/made
  Gimdymų namuose statistika pagal vietoves www.birthchoiceuk.com