1. Teisė. Gimdymo eigos tvarką Latvijoje reguliuoja Ministrų kabineto 2006 m. liepos 25 d. taisyklės Nr. 611 „Gimdymo pagalbos nustatymo tvarka“. Vadovaudamasi jomis, gimdyvė gali rinktis gimdymą sveikatos priežiūros įstaigos gimdymo stacionare arba planuotą gimdymą ne stacionare . Planuoto gimdymo ne stacionare atveju gimdymo pagalbą suteikia gydymo įstaigoje dirbantis ginekologas (gimdymo specialistas) arba akušerė, turinti planuoto gimdymo ne stacionare pagalbos gydomųjų ir diagnostinių metodų sertifikatą.
 2. Statistika. 2011 m. planuotuose gimdymuose ne stacionare Latvijoje yra gimę 189 vaikai, t. y. 1,02% bendro gimusiųjų šalyje skaičiaus.
 3. Tyrimai. Latvijos planuoto gimdymo namuose 2004–2011 m. duomenys Latvijos gimdančių namuose šeimų sąjungos yra apdoroti ir padarytas mini tyrimas. Pagal jį, planuoto gimdymo namuose atveju motinos mirties iki šiol nėra pasitaikę. Perinatalinis mirštamumas nuo 2004 iki 2010 m. – 5,4 iš 1000 (3 iš 552). Bendras perinatalinis mirštamumas šalyje – ~9,8 iš 1000 (visų rizikos grupių gimdymuose).

  Planuotai ne stacionare gimusių vaikų skaičius ir lyginamasis svoris Latvijoje:

  Oranžiniai stulpeliai (kairioji vertikali skalė) – planuotai ne stacionare gimusių vaikų skaičius. Mėlyna linija (dešinioji vertikali skalė) – % iš bendro Latvijoje gimusiųjų skaičiaus

 4. Akušerio praktika. Gydymo įstaiga, kurioje dirba gydantysis asmuo, teikiantis pagalbą planuoto gimdymo ne stacionare metu, sudaro rašytinę sutartį su gimdyve. Sutartimi patvirtinama, kad gimdyvė yra gavusi visą ir suprantamą informaciją apie būtiną gimdymo aplinką, gimdymo esmę, galimas komplikacijas motinai ir vaikui gimdymo metu ir pogimdyminiu periodu, rizikos faktorius, numatomų veiksmų ir paslaugos apmokėjimo sąlygas. Šiuo metu tokias sutartis galima sudaryti su keliomis gydymo įstaigomis. Gimdymo pagalbą gimdymo ne stacionare metu teikiantis asmuo privalo gimdymo metu turėti visus taisyklėse patvirtintus gimdymui ne stacionare būtinus reikmenis, o konstatavęs taisyklėse patvirtintas indikacijas gimdyvei pervežti į stacionarią gydymo įstaigą, privalo užtikrinti gimdyvės pervežimą į tokią įstaigą per 30 minučių ir lydėti gimdyvę į ją.
 5. Apmokėjimas.
 6. Kita. Besirenkančiųjų planuotą gimdymą ne stacionare interesams atstovauja ir informaciją visuomenei teikia Latvijos gimdančių namuose šeimų sąjunga, įsteigta 2011 m. rugpjūčio 23 d.
 7. Nuorodos.
  Gimdymo pagalbos nustatymo tvarka www.likumi.lv/doc.php?id=140695
  Latvijos gimdančių namuose šeimų sąjunga majdzemdibas.wordpress.com/