1. Teisė. Lenkijoje moteris planuoto gimdymo namuose atveju gali gauti kvalifikuotą akušerinę pagalbą . Akušerių darbą reglamentuoja keli įstatymai. Svarbiausias iš jų yra Įstatymas dėl slaugytojos ir akušerės profesijos. Kitas, Slaugytojų ir akušerių savivaldos, įstatymas reglamentuoja visų akušerių teises ir pareigas.
 2. Statistika. Planuotai namuose gimdo mažiau nei 1% gimdyvių.
 3. Tyrimai.
 4. Akušerio praktika. Akušerio praktiką sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose aiškina Įstatymas dėl slaugytojos ir akušerės profesijos. Jis apima daug sričių: slaugytojos ir akušerės darbo atlikimo principus; teisės dirbti slaugytojos ir akušerės įgijimą; slaugytojų ir akušerių profesinį mokymą; slaugytojų ir akušerių podiplominį mokymą. Įstatymo 2 straipsnyje nurodyta, kad slaugytojos ir akušerės profesijos yra nepriklausomos medicininės profesijos. Įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje išskirta, kad savo pareigas akušerė ar slaugytoja gali atlikti:
  1 p. darbo sutarties pagrindais; 2 p. atliekant tarnybines pareigas; 3 p. civilinės sutartis pagrindu; 4 p.
  kaip volontarė ( savanorė); 5 p. atlikdama profesinę praktiką (bet šis punktas nukreipia į kitą įstatymą, kuriame aiškiai nurodyta kokios yra profesinės praktikos).
 5. Apmokėjimas. Gimdyvė už akušerės paslaugas gimdymo namuose atveju moka pati.
 6. Kita. Lenkijoje veikia kelios gimdymus namuose palaikančios organizacijos:
  „Gimdyti žmogiškai“ (Rodzić po ludzku), „Motinos pienas“ (Mleko mamy).
 7. Nuorodos.