1. Teisė. Įstatymiškai gimdymas namuose Švedijoje nereglamentuojamas. Apie planuotus gimdymus namuose užsimenama tik įstatymų įgyvendinamuosiuose aktuose. Tačiau gimdyti namuose taip pat nedraudžiama , kaip ir akušerėms padėti gimdyvėms . Socialinių reikalų departamento prie Socialinių reikalų ministerijos Bendrosiose rekomendacijose (Allmänna råd om hemförlossning (SOSFS 1990:22)) teigiama, kad iš principo gimdyti namie nerekomenduojama, nes beveik neįmanoma pasakyti, kad kuris nors gimdymas yra visiškai saugus, tačiau jei jau gimdymas vyksta namie , būtina kiek įmanoma užtikrinti moters ir vaiko saugumą: „Turi būti suteikta tokia priežiūra, kuri atitiktų geros priežiūros reikalavimus, ir, kiek įmanoma, ji turi būti teikiama tariantis su paciente. Tačiau sveikatos priežiūros įstaigos vadovas neprivalo užtikrinti gimdymo, vykstančio namuose, priežiūros. Gydytojai ir akušerės teikdami tokią pagalbą prisiima visišką profesinę atsakomybę.“ Socialinių reikalų departamento SOTA (State Of The Art) dokumentas apibrėžia, kas gali būti laikoma normaliu gimdymu. Be kita ko, ten yra ir toks sakinys: „Žvelgiant iš globalios perspektyvos, normalus yra gimdymas namie, tačiau Švedijoje tai yra gimdymas ligoninėje“. Taip pat: „Moteris, kuri renkasi alternatyviąją priežiūrą, skiriasi nuo moters, pasirenkančios tradicinę priežiūrą ligoninėje, skiriasi jų požiūriai ir vertinimai. Kai kurioms moterims gali atrodyti, kad ligoninės aplinkoje gali būti pažeistas jų asmeninis integralumas, o medicinines priemones jos gali suvokti kaip prievartą. Todėl teikiant gimdymo priežiūrą yra svarbu sudaryti moteriai maksimalias galimybes dalyvauti priimant sprendimus dėl taikomų priemonių. “
 2. Statistika.
 3. Tyrimai. 2007 m. akušerė, Melardaleno aukštosios mokyklos dėstytoja Helena Lindgren apsigynė daktaro disertaciją tema „Gimdymai namuose Švedijoje 1992–2005 metais. Gimdymų baigtis ir moterų patirtis“. Tai pirmas mokslinis planuotų gimdymų namuose tyrimas Švedijoje. Mokslininkė ištyrė 1025 gimdymus. Svarbu, kad apklaustosios planuotai namuose gimdžiusios moterys aiškinosi galimą gimdymo namuose riziką ir kalbėjosi apie tai su savo partneriu ir (ar) akušere, tačiau dauguma jų nekalbėjo apie tai su sveikatos priežiūros atstovais, nes baiminosi negatyvių reakcijų ir jautėsi, kad joms nėra suteikiama objektyvi informacija. Kas penkta tirta moteris namuose gimdė be akušerės. Maždaug 50% gimdymų namuose be pagalbos buvo planuoti, kita pusė akušerės nesulaukė (dažnai todėl, kad akušerė negalėjo atsitraukti nuo įprasto darbo), arba ji atvykdavo per vėlai. Maždaug 12% planuotų naminių gimdymų baigėsi ligoninėje po to, kai namuose jau buvo prasidėję sąrėmiai arba nutekėjęs vanduo. Per pirmuosius gyvenimo mėnesius vaikų, gimusių namuose, mirtingumas buvo 2,2 iš tūkstančio, o ligoninėje – 0,6 iš tūkstančio, kitaip tariant, per tyrimo laiką kontrolinėje ligoninės grupėje mirė vienas vaikas, o namų grupėje – du vaikai. Vienas jų gimė su sunkia neuroblastoma. Studija nustatė mediciniškai įrodomus teigiamus naminio gimdymo padarinius : namie gimdžiusios moterys patyrė gerokai mažiau rimtų tarpvietės bei tiesiosios žarnos sutraukiamojo raumens plyšimų, o ligoninėje tokie plyšimai vis dažnėja. Taip pat gerokai rečiau namuose prasidėjusiems gimdymams prireikė chirurginės operacijos. Šiuo metu kuriama duomenų bazė, skirta namuose vykstančių gimdymų duomenims kaupti. Projekto „Nordic Homebirth“ iniciatorė – Helena Lindgren. Projekto tikslas: surinkti ir palyginti planuotų naminių gimdymų Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje ir Islandijoje duomenis tam, kad būtų galima daryti objektyvesnes išvadas. Tyrimas pradėtas 2009 m. ir planuojamas tęsti iki 2014 metų. 2011 m. spalio mėnesį jau buvo surinkti 1200 gimdymų duomenys. Planuotais gimdymais namuose laikomi visi atvejai, kai planuota gimdyti namie ir gimdymas prasidėjo namie, nepriklausomai nuo, kad baigėsi galbūt ligoninėje. Surinktus duomenis analizuoja mokslininkų komanda, kurie darys mokslines išvadas, pristatys jas internete, mokslinėse konferencijose ir teiks pasiūlymus sveikatos apsaugai.
 4. Akušerio praktika. Bendrosiose rekomendacijose Socialinių reikalų departamentas nurodo, kad akušerė privalo užregistruoti visus gimdymus ir persileidimus, įvykstančius ne ligoninėje. Taip pat akušerė, dalyvaujanti gimdyme namuose, privalo tartis su už gimdymus atsakingu gydytoju. Turi būti įvertinta, ar moteris neserga kokia ūmia ar chroniška liga, galinčia turėti įtakos gimdymo eigai. Moteris neturi priklausyti jokiai akušerinei rizikos grupei. Akušerė taip pat privalo informuoti apie gimdymo metu galinčią kilti riziką motinai ar vaikui, kurios neįmanoma pašalinti namuose, taip pat įtariant komplikacijas, pasirūpinti transportu į gimdymo kliniką, iškilus komplikacijų lydėti pacientę į gimdymo kliniką ir informuoti apie iki tol vykusio gimdymo eigą ir kt. Švedijos akušeriai yra susibūrę į Akušerių sąjungą.
 5. Apmokėjimas. Nuo 2002 m. Stokholmo apskrities taryba finansuoja gimdymus namuose – 15 000 kronų (palyginti: normalus gimdymas stacionare kainuoja 10 000 SEK, cezario pjūvio gimdymas – 30 000 SEK).
 6. Kita. Planuotus gimdymus namuose remia politinė žaliųjų idėjas palaikanti partija Miljöpartiet. 2001 m. partijos susirinkime priimtas sprendimas į partijos programą įtraukti: „reikalauti teisės į informaciją apie gimdymo vietos pasirinkimą ir teisės į paramą bei apmokėjimą gimdant namuose“. Föda Hemma – judėjimas, vienijantis planuotų gimdymų namuose šalininkus, įkurtas 1981 m. akušerių ir tėvų. Judėjimo tikslas: daryti viską, kad būsimieji tėvai galėtų gimdymo vieta pasirinkti namus. Judėjimas palaiko ryšį tarp tėvų ir akušerių, priimančių gimdymus namuose, taip pat siekia, kad gimdymas namuose būtų ekonomiškai įmanomas. Dar vienas judėjimo tikslas: siekti, kad gydytojai ir akušerės gautų tinkamą išsilavinimą gimdymams namuose priimti.
 7. Nuorodos.
  Helenos Lindgren disertacija
  http://fodahemma.blogsome.com/2005/07/06/nyavhandling-om-hemforlossningar-i-maj-2007/ ir http://publications.ki.se/jspui/simple-search?query=978-91-7357-535-5&submit=S%C3%B6k
  Projektas „Nordic Homebirth“ http://www.nordichomebirth.com
 8. Straipsnis apie pribuvėjystę Švedijoje: Švedijos pribuvėjos atlaikė laiko išbandymą 15min.lt, bns 2013 10 02