1. Teisė. Šveicarijoje galima laisvai pasirinkti , kur gimdyti : gimdymo stacionare, gimdymo namuose, kuriuose visai nepriklausomai dirba akušerės, arba namuose. Gimdymą reglamentuoja 2006 m. Sveikatos apsaugos srities profesijų reglamentas ((RPS K 3 02.01). Jo 21 skyriuje 76 straipsnyje nurodoma, kad akušerės profesiją gali praktikuoti Šveicarijos ar užsienio mokyklos (pripažintos atsakingos federalinės valdžios institucijos) išduotus diplomus turinčios akušerės.
  2. Statistika.
  3. Tyrimai. 1993 m. atliktas tyrimas (Hausgeburt versus Spitalgeburt), kuriame lygintas planuotas gimdymas namuose ir planuotas gimdymas ligoninėje. Jį paskelbė Šveicarijos akušerių asociacija. Per ketverius tyrimo metus pagal tam tikrus kriterijus buvo atrinktos mažos komplikacijų rizikos moterys, 489 planuojančios gimdyti namuose ir 385 norinčios gimdyti ligoninėje. Iš jų sudarytos 214 lygintinų porų, kurios ir dalyvavo tyrime. Tyrimo metu nustatyta, kad namie planuotai gimdančios moterys yra sąmoningiau pasiruošusios, mažiau nerimauja, gimdymą vertina kaip natūralų procesą; ligoninėje planuotai gimdančios moterys labiau domisi rizikomis, labiau taikosi prie aplinkos ir mažiau dėmesio kreipia į savo norus. Gimdant namuose stebima mažiau makšties kirpimų, kitų intervencijų ir nuskausminimo. Naujagimių būklė abiejose tiriamose grupėse nesiskyrė. Namie planuotai gimdžiusios moterys anksčiau pradėjo žindyti savo vaikus ir ilgiau tęsė žindymą. Prieta prie pagrindinės išvados, kad planuotas gimdymas namuose nekelia nei vaikui, nei motinai didesnės rizikos nei planuotas gimdymas ligoninėje. Gimdant namuose mažesnė intervencijų tikimybė. Gimdant namuose užmezgmas geresnis ryšys su padedančiu asmeniu ar jų kolektyvu.
  4. Akušerio praktika. Nepriklausomos akušerės privalo priklausyti Akušerių asociacijai. Iškilus būtinybei, su akušerėmis privalo bendradarbiauti visa sveikatos apsaugos sistema. Pagal Sveikatos apsaugos srities reglamento 77 straipsnį registruotos akušerės turi teisę prižiūrėti fiziologinio nėštumo eigą, ruošti gimdymui, priimti normalų gimdymą, skirti tyrimus, būtinus esant normaliam nėštumui, fiziologiniam gimdymui ir gimus sveikam kūdikiui, vadovaujantis Sveikatos draudimo įstatymu, naudotis terapiniais produktais, kurie būtini praktikuojant šią profesiją ir kt.
  5. Apmokėjimas. Visais gimdymo atvejais akušerės paslaugas apmoka ligonių kasos, įskaitant 10 dienų trukmės vizitus į gimdyvės namus.
  6. Kita.
  7. Nuorodos.
    Šveicarijos akušerių asociacija Schweizerischer Hebammenverband http://www.hebamme.ch/
    Šveicarijos nacionalinis mokslinių tyrinėjimų fondas http://www.snf.ch/E/Pages/default.aspx