1. Teisė. Vokietijoje gimdyvės gali laisvai pasirinkti gimdymo vietą i r gauna
  kvalifikuotą medicininę akušerinę pagalbą . Įstatymas, reglamentuojantis akušerių darbą, šioje
  šalyje priimtas 1911 m. Tuo metu dar kone visi gimdymai vyko namuose, todėl įstatyme ir
  šiandien nėra išsamaus aprašymo, kur galima gimdyti. Vokietijoje namuose planuotą gimdymą
  priimančios akušerės darbą reglamentuoja Akušerio profesiją apibrėžiantis įstatymas, priimtas
  1985 m. balandžio 6 d. (Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers
  (HebG)).
 2. Statistika. 2010 m. ne ligoninėje Vokietijoje gimė apie 2%, t. y. apie 11,5 tūkst.,
  vaikų.
 3. Tyrimai. Vokietijoje veikia Gimdymų ne stacionare kokybės užtikrinimo
  organizacija, kuri kasmet pateikia išsamų statistinį tyrimą apie gimdymus ne sveikatos priežiūros
  įstaigose Vokietijoje. Jų duomenys patvirtina požiūrį, kad gimdymas už sveikatos priežiūros
  įstaigos ribų su kvalifikuota akušerių pagalba yra saugus motinai ir vaikui .
  2011 m. pabaigoje paskelbti pirmo Vokietijoje lyginamojo tyrimo apie gimdymus
  sveikatos priežiūros įstaigoje ir už jos ribų duomenys. Jie yra palankūs planuotam gimdymui
  namuose ir teigia , kad akušerių teikiama pagalba yra pakankamai kvalifikuota . Tyrimas buvo
  atliekamas Vokietijos ligonių kasų valdybos ir atskirų akušerių profesinių sąjungų užsakymu.
  Tyrimo imtis: 71 000 gimdymų ligoninėje, 22 000 gimdymų už ligoninės ribų (2005–2009 m.
  duomenys). Kai kurie rezultatai: medikamentų naudojimas gimdant ne ligoninėje 6,6%, gimdant
  ligoninėje 19%, nesužalota tarpvietė gimdant ne ligoninėje 41,2%, gimdant ligoninėje 29,8%, už
  ligoninės ribų naudojama daugiau gimdymo padėčių.
 4. Akušerio praktika. Akušerio profesijos įstatymo II skirsnio 4 paragrafas įgalioja
  akušeres savarankiškai priimti gimdymą, o gydytojus įpareigoja pasirūpinti, kad gimdyme
  dalyvautų akušerė. Akušerių darbą, nustatytą Penktoje Socialinio įstatymo knygoje, 134a
  paragrafe, (§ 134a Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V)) taip pat reglamentuojama Sutartis
  dėl akušerių pagalbos teikimo (Vertrag über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134a
  SGB V). Akušeriai Vokietijoje yra susibūrę į profesines sąjungas, ginančias jų interesus.
 5. Apmokėjimas. Akušerinės pagalbos gimdant namuose atveju akušerės paslaugas
  apmoka ligonių kasos.
 6. Kita.
 7. Nuorodos.
  Akušerio profesiją apibrėžiantis įstatymas ir daugiau informacijos
  www.hebammengesetz.de
  Vokietijos akušerių profesinė sąjunga www.dfh-hebammen.de
  Gimdymų ne stacionare kokybės užtikrinimo organizacija www.quag.de
  2011 m. lyginamasis tyrimas www.gkv-spitzenverband.de/upload/Nov-2011_Pilotprojekt_Vergleich__klin-außerklin_Geburten_GKV-SV_18221.pdf.