Gimdymo ne stacionare apmokėjimo praktikos įvairiose šalyse skiriasi: nuo asmeninio paciento atsiskaitymo su privačiai praktikuojančiais akušeriais iki visiško šios paslaugos padengimo iš tos šalies Ligonių kasų bendrąja tvarka.

Reglamentavus gimdymo ne stacionare tvarką Lietuvoje ir suteikus galimybę akušeriams ginekologams ir akušeriams priimti planuotą gimdymą už stacionaro ribų, asmeninio kliento (gimdyvės) apmokėjimo už akušerio paslaugas tvarka būtų nustatoma atskirai.

Vis dėlto įdomu įvertinti, kokios galėtų būti išlaidos planuoto mažos komplikacijų rizikos nėščiosios gimdymo ne stacionare atveju, jei jas dengtų Lietuvos ligonių kasos.

Gimdymai akušerijos stacionare ir jų apmokėjimas iš „Ligonių kasų“

Lietuvoje kasmet akušerijos stacionaruose gimdo vidutiniškai 31 134 moterų. Savaiminiu būdu gimdo apie 23 276 ( apie 77%) moterų. Detalesnė statistinė informacija pateikiama lentelėje.

Metai

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Gimusiųjų skaičius (ligoninių duomenimis)

29281

29212

29505

31452

32601

30977

Gimdymo būdai:

 

 

 

 

 

 

Savaiminis

22846

22574

22140

23346

23498

22441

Cezario pjūvis:

5593

6098

6750

7497

7950

7804

planinis

1935

2209

2262

2525

2769

2900

skubus

3658

3889

4488

4972

5181

4904

Replės

61

35

52

32

37

28

Savaiminis po cezario pjūvio

211

170

213

232

265

273

Vakuumekstrakcija

286

259

279

286

342

370

Vaisiaus apgręžimas ir ekstrakcija

8

5

6

1

3

2

Nepažymėta

125

42

0

0

0

0

Lentelė parengta pagal http://www.hi.lt/images/l10_gim.pdf. Parengė Rasa Lapinskienė

Darant prielaidą, kad namie gimdo apie 1% visų mažos nėštumo rizikos gimdyvių, skaičiuojant nuo gimdančių savaiminiu būdu Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose, tokių gimdymų būtų vidutiniškai 305 atvejai per metus. Jei „Ligonių kasos“ moka už stacionarines akušerijos paslaugas „Akušerija I“ 1615 balo, tai ASPĮ reikėtų mokėti mažiau 492 575 balo per metus. Pagal kitų šalių ne sveikatos priežiūros įstaigose gimdymų statistiką, skubios stacionarinės pagalbos prireikia apie 6% visų gimdyvių. Lietuvoje tai sudarytų apie 18 atvejų. Ligoninėje toks gimdymas greičiausiai būtų perkvalifikuotas į komplikuotą, todėl apmokamas pagal „Akušerija II“ tarifą 2126 balo. Tai sudarytų apie 38 268 balo. Likę naujagimiai ( 287) turėtų būti konsultuoti neonatologo (51,6 balo). Jo paslaugos sudarytų 14809.2 balo.

Taigi, suteikus sąlygas namie planuotai gimdančioms mažos rizikos gimdyvėms gimdymo metu gauti akušerinę pagalbą, „Ligonių kasų“ lėšos būtų sutaupytos: 492 575 – 38 268 – 14 809,2 =439497,8 balo per metus. Jei balo vertė yra 0,92 lito, tai sudarytų 404 337,98 Lt.

Gimdymo ne sveikatos priežiūros įstaigose įteisinimas leistų sutaupyti lėšų, skirtų asmens sveikatos priežiūros įstaigų paslaugoms apmokėti. Sumažėtų stacionarines akušerijos paslaugas teikiančių įstaigų apkrovimas, jų apmokėjimas pagal „Akušerija “I kategoriją.