Tose valstybėse, kur planuotas gimdymas ne stacionare yra reglamentuotas, saugumas užtikrinamas teisės aktuose numatant:

  • aplinkybes ir sveikatos būklę, kai gimdyti ne stacionare nerekomenduojama;
  • pagalbą gimdymo metu suteikiančio profesionalo teises, atsakomybę, kompetenciją, pareigas;
  • medikamentus ir instrumentus, kuriuos akušeris ar akušeris ginekologas turi atsivežti į gimdymą, kad, reikalui esant, būtų suteika skubi pirmoji pagalba;
  • motinos ir (ar) vaiko transportavimo eigą, komplikacijų atveju;
  • tarp akušerio ir (ar) sveikatos priežiūros įstaigos bei tėvų sudarant sutartį ir joje numatant gimdyvės bei tėvų teises, pareigas bei atsakomybę.

 Jei gimdymas ne stacionare nereglamentuojamas, priemonių saugumui užtikrinti numatyta nėra.

Posted in: DUK