Šiuo metu Lietuvos teisės bazėje, palyginti su daugelio kitų ES šalių baze, esama spragos – planuotai namuose vykstantys gimdymai yra niekaip neapibrėžti. Tačiau planuoti ir neplanuoti gimdymai namuose vis tiek vyksta, ir nėra būdų juos kontroliuoti, nėra būdų legaliai užtikrinti pagalbą valstybės gyventojams ir būdų profesionalams ją suteikti, kol to nenumato LR teisės aktai. Teisės aktais numačius planuotam gimdymui ne gimdymo stacionare besiruošainčioms šeimoms reikalingą tvarką, atitinkamai papildžius medicinines gydytojo akušerio ginekologo ir akušerio normas, situacija taptų skaidresnė ir palankesnė.

Posted in: DUK