Akušeris – (pr. accoucher) medicinos terminas, reiškiantis akušerijos specialistą. Šiuo metu Lietuvoje veikia dviejų rangų akušerijos specialistai: akušeriai ir gydytojai akušeriai ginekologai. Jų teises, pareigas ir kompetencijas apibrėžia Lietuvos medicinos normos.

Pribuvėja Lietuvių kalbos žodyne aiškinama kaip „moteris, kuri padeda gimdyvei, priima gimstant“. Terminas pribuvėja lietuvių kalboje šiuo metu neapima medicininį išsilavinimą turinčio ir gimdyvei padedančio asmens ir yra praktiškai nebevartojamas – kaip ir pats reiškinys buvo beišnykstąs.

Žvelgiant istoriškai, pribuvėjystė Lietuvoje pradėjo sparčiai nykti XX a. pradžioje, kai gimdymai iš namų aplinkos imti perkelti į ligonines. Gimdymai beveik absoliučia dauguma į akušerijos specialistų rankas gimdymo stacionaruose perduoti XX a. viduryje. XX a. pabaigoje, atkūrus nepriklausomybę, pribuvėjos terminas vėl imamas vartoti – jį atgaivina gimdymus ne stacionare propaguojančios šeimos. Nepaisant to, ir pribuvėjos, ir pribuvėjystė kol kas Lietuvoje yra už įstatymo ir visuomenės normų ribų.

Įdomu, kad kitose Europos šalyse terminas pribuvėja (angl. midwife, vok. Hebamme) buvo organiškai perimtas, papildant jo „naminę“ reikšmę medicininiu turiniu (kurį Lietuvoje perteikia terminas akušeris). Anglų ir vokiečių kalbomis kalbant apie gimdymą priimančius specialistus (kai mintyje turimas ne gydytojas ginekologas (ang. obstetrician/gynecologist, iš lot. obstetricius)), vartojamas tas pats senasis pribuvėją nurodantis žodis.

Jei reikia tikslinimo, ar asmuo teikia akušerinę pagalbą gimdant stacionare, ar gimdymo centre, ar namuose, ir  kokiu pagrindu tai daroma, papildomai skirstoma. Pvz., JAV ligoninėje praktikuojanti pribuvėja vadinama nurse-midwife, o laisvai už stacionaro ribų praktikuojanti pribuvėja – direct-entry midwife. Pastarosios pagal savo išsilavinimo ir praktikos pobūdį dar skiriamos į sertifikuotas profesionalias pribuvėjas (certified professional midwife), licencijuotas pribuvėjas (licensed midwife), pribuvėjas nespecialistes (lay midwife).

Būtent pribuvėjos nespecialistės, arba „neįšventintosios į luomą“, atitinka dabar Lietuvoje nusistovėjusią pribuvėjos sampratą – tai nesertifikuotos, nelicensijuotos tradicinės pribuvėjos, žinias ir patirtį sukaupusios savarnakiškai studijuodamos ir praktikuodamos. Vis dėlto tai nebūtinai reiškia, kad jų išsilavinimo ar praktikos žinių lygis žemesnis. Anaiptol – kai kada tokios pribuvėjos būtų aukštos kvalifikacijos specialistės, tačiau jų gyvenamoje vietoje nėra sudarytos galimybės tapti sertifikuotomis ar licencijuotomis, pvz., dėl mokymosi programų skirtingose šalyse neatitikimo, arba likti tradicinėmis pribuvėjomis jos yra apsisprendusios sąmoningai.

Posted in: DUK